SNÍMKOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNICKÝCH PLOCH, POZEMKŮ, AREÁLŮ


Potřebujete zobrazit skutečný stav?
Ortofotomapa je dílo složené z mozaiky leteckých měřických snímků umístěné v souřadnicovém systému a opravené dle výškových poměrů území do roviny. Zachovává si vlastnosti, jaké mají mapy - měřítko, souřadnicový systém a směrovou orientaci. Vysokou vypovídající schopností, úplností, přehledností a detaily odráží skutečný stav zemského povrchu a je spolehlivým zdrojem informací.

CO JE FOTOGRAMMETRIE?


Digitální fotogrammetrie je nástupcem klasické fotogrammetrie. Tato metoda využívá k získání potřebných dat digitální letecké snímky. To umožňuje navázat touto technologií tam, kde začínají limity klasického laserového skenování: tedy na rozsáhlých plochách nebo v hůře dostupných lokalitách. Uplatnění a možnosti využití fotogrammetrie se díky nástupu stále výkonnější výpočetní techniky neustále rozšiřují. Vděčíme za to především bezpilotním leteckým prostředkům, jež umožňují vznik letecké bezpilotní digitální fotogrammetrie.

Fotogrammetrie má mnoho výhod. Jedná se o bezkontaktní metodu, snímání a měření se tedy odehrává bez přímého kontaktu s měřeným objektem. Podstatným rysem je, že snímky měřeného objektu vznikají v jednom okamžiku. Díky tomu se tato metoda skvěle hodí k časosběrným měřením a vyhodnocování změn sledovaného objektu, ať už jsou způsobené lidskou činností nebo přírodními procesy. 

Back to Top